Sự Kiện

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Do những diễn biến đang diễn ra liên quan đến sự bùng phát COVID-19, hãy nhớ kiểm tra các sự kiện để đảm bảo rằng không có việc hủy hoặc hoãn lại diễn ra. Tại thời điểm này, chúng tôi không có sự kiện trực tiếp nào được lên lịch cho tương lai gần mà thay vào đó, sẽ tập trung vào các phiên trực tuyến. Khi điều này thay đổi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để gửi các bản cập nhật, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng, vì vậy vui lòng kiểm tra lại thường xuyên. Được tốt, chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm.

CCGP cung cấp một loạt các hội thảo lâm sàng cụ thể về cờ bạc và các sự kiện tiếp cận cộng đồng trên khắp Khối thịnh vượng chung Pennsylvania.

Để tăng số lượng các nhà cung cấp dịch vụ lâm sàng được đào tạo có sẵn để điều trị cờ bạc có vấn đề ở Pennsylvania, Hội đồng cũng cung cấp các chương trình đào tạo lâm sàng thông qua Bộ Chương trình Thuốc và Rượu. Những giờ đào tạo này đáp ứng các yêu cầu của Bộ Chương trình Ma túy và Rượu về đào tạo cụ thể về cờ bạc cần thiết để đủ điều kiện trở thành nhà cung cấp dịch vụ điều trị cờ bạc được nhà nước phê duyệt.

Dưới đây là danh sách các sự kiện sắp diễn ra trên khắp Pennsylvania, cũng như các sự kiện do các đồng nghiệp của chúng tôi tổ chức có thể có lợi. Một số sự kiện trong số này có sẵn để tham dự, hoặc tham gia miễn phí.

Tháng Mười Hai 2021

03Tháng mười hai10: 00 am12: 00 pmBeaver County - Hội thảo trên web về Rối loạn Trò chơi

17Tháng mười hai12: 00 pm1: 00 pmSự kiện ảoMD FYXNUMX WEBINAR Series: Stress During the Holidays and in the New Year

march 2022

03làm hư11: 00 am1: 00 pmHội nghị toàn tiểu bang năm 2022 CCGP Lưu ngày

10làm hư11: 00 am1: 00 pmHội nghị toàn tiểu bang năm 2022 CCGP Lưu ngày

17làm hư11: 00 am1: 00 pmHội nghị toàn tiểu bang năm 2022 CCGP Lưu ngày

24làm hư11: 00 am1: 00 pmHội nghị toàn tiểu bang năm 2022 CCGP Lưu ngày

31làm hư11: 00 am1: 00 pmHội nghị toàn tiểu bang năm 2022 CCGP Lưu ngày