Phục hồi
có khả năng
Có thể phục hồi

tháng sáu, 2022

14Tháng Sáu1: 00 pm2: 30 pmSự kiện ảoHội thảo trên web về IPGAP: Đưa nó ra đường phố - Sức khỏe cộng đồng và trực tuyến

Thời gian

(Thứ Ba) 1:00 chiều - 2:30 chiều

chi tiết sự kiện

 

Chương trình Nhận thức về Vấn đề Cờ bạc ở Indiana - Mùa xuân 2022 

Đăng ký ngay bây giờ cho những điều sau đây:

Mang nó ra đường phố
Sức khỏe cộng đồng và trực tuyến

Thứ ba, Tháng Sáu 14, 2022
1 giờ chiều - 2 giờ 30 chiều giờ EST

Thêm chi tiết, bao gồm cả liên kết đăng ký, có sẵn tại Trang web IPGAP.

Chi tiết sự kiện ảo

Sự kiện đã diễn ra!

Thiết kế Web by Tương tác trọng âm
X