Phục hồi
có khả năng
Có thể phục hồi

tháng bảy, năm 2022

20Tháng BảyCả ngày23Sự kiện ảoHội nghị NCPG 2022 - Hội nghị & Hội thảo chính

Thời gian

20 tháng bảy (thứ tư) - 23 (thứ bảy)

chi tiết sự kiện

Vui lòng nhấp vào nhấp vào ĐÂY để biết thêm chi tiết
& thông tin đăng kí

Chi tiết sự kiện ảo

Sắp có thông tin truy cập sự kiện, Vui lòng kiểm tra lại gần thời gian bắt đầu sự kiện.

Thiết kế Web by Tương tác trọng âm
X