Ảnh hưởng của vấn đề cờ bạc

Ảnh hưởng của vấn đề cờ bạc

  • Những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề cờ bạc có thể sử dụng hoạt động tội phạm để trả nợ cờ bạc hoặc tài trợ cho cờ bạc. Trong nhiều tình huống, những tội này thường là tội bất bạo động, hoặc tội “cổ cồn trắng” và có thể bao gồm viết séc xấu, giả mạo, gian lận thẻ tín dụng, trộm cắp, biển thủ hoặc tội phạm liên quan đến thuế.
  • Trầm cảm là một trong những rối loạn đồng xảy ra phổ biến nhất ở những người gặp phải các vấn đề liên quan đến cờ bạc, biểu hiện bằng tỷ lệ rất cao trong số những người được chẩn đoán.
  • Tỷ lệ rất cao về ý định tự tử và cố gắng xuất hiện ở những người có vấn đề cờ bạc. Nghiên cứu cho thấy có tới 20% đã có ý định tự tử.
  • Con cái của những người có vấn đề cờ bạc có thể là nạn nhân của sự lạm dụng và bị bỏ rơi do cha mẹ chúng đánh bạc.
  • Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thanh thiếu niên có cha mẹ đánh bạc quá mức có tỷ lệ đánh bạc cao hơn và tham gia vào các hành vi nguy cơ cao khác.
  • Nghiên cứu cũng chỉ ra tỷ lệ lạm dụng cao hơn trong số vợ hoặc chồng của những người nghiện cờ bạc.