Dấu hiệu cảnh báo

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO

  • Đánh bạc thường xuyên hơn hoặc lâu hơn dự định
  • Nói dối về tiền đi đâu
  • Giảm hiệu suất công việc hoặc trường học
  • Vay tiền để đánh bạc
  • Ngày càng bận tâm đến cờ bạc
  • Xa cách hoặc cô lập với gia đình hoặc bạn bè
  • Không thể thanh toán hóa đơn hoặc trang trải chi phí
  • Theo đuổi thua lỗ hoặc quay trở lại vào ngày hôm sau để giành lại những gì đã mất
  • Phạm tội / xem xét phạm tội tài trợ cho cờ bạc
  • Thực hiện nhiều lần nỗ lực không thành công để kiểm soát hoặc ngừng cờ bạc

 

GA / Gam-Anon XNUMX câu hỏi