Tự loại trừ

Tự loại trừ là một quy trình cho phép một người yêu cầu được loại trừ khỏi các hoạt động cờ bạc được hợp pháp hóa ở Pennsylvania. Các cá nhân đăng ký tự loại trừ bị cấm thu thập bất kỳ khoản tiền thắng cược nào, thu hồi bất kỳ khoản lỗ nào hoặc nhận quà tặng hoặc dịch vụ miễn phí hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị khác từ bất kỳ cơ sở hoặc tổ chức được cấp phép nào.

Ở Pennsylvania, có một số lựa chọn để Tự Loại trừ khỏi cờ bạc có sẵn. Vui lòng xem lại các chương trình dưới đây và chọn (các) chương trình mà bạn cảm thấy có thể hữu ích nhất.

Các chương trình tự loại trừ có sẵn trong PA

Truy cập vào Ban điều khiển trò chơi PA để biết thêm thông tin: